Јавна расправа

Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја и Нацрт
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врше општински органи

у трајању од 15 дана. Јавна расправа ће трајати од 30.11.2021.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја.

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врше општински органи
Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја