Јавна расправа

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја

Образложење
Нацрт Одлуке
Листа циљева и индикатора