Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт  Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину  у трајању од 15 дана. Јавна расправа ће трајати од 10.02.2021.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја.

Oбразложење

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину
Листа циљева и индикатора