Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт одлуке Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја за 2019. годину и то члан 7. који се односи на део планирања инвестиција у трајању од 15 дана.
Јавна расправа ће трајати од 17.09.2019. године до 01.10.2019. године.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја.

Позив за јавну расправу
Капитални пројекти и издаци