Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја за 2020. годину

Нa oснoву Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2020. годину („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 27/2017, 3/2018, 8/2018 и 9/2018) и члана 3. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 26/14 и 27/17), Комисија за спровођење поступка расподеле средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја, дана 23.10.2020. године расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја
за 2020. годину.

Јавни позив
Прилог 1.
Прилог 2.