ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

РАДНО МЕСТО 1. Послови за потребе правобранилаштва

I. Орган/служба/организација у ком/којој се радно место попуњава:
Правобранилаштво Општине Ћуприја , у Ћуприји, ул. 13. Октобра бр.7
Радно место које се попуњава:
Послови за потребе правобранилаштва, звање саветник, у Правобранилаштву Општине Ћуприја, извршилаца један.

Јавни конкурс

Пријавни образац

Списак кандидата – додато 16.07.2024.