Јавни оглас ради отуђења покретних ствари –расходована моторна возила у својини општине Ћуприја прикупљањем писаних понуда

ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 031-126/2021-01
ДАТУМ: 3.11.2021. Године
13. Октобра бр. 7
Ћ У П Р И Ј А

На основу члана 10. и члана 42., чл. 43. и чл. 44. Одлуке о прибављању, раполагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Ћуприја („Сл. гласник општинеЋуприја“, бр. 192021) и решења о образовању комисије за спровеођење поступка отуђења покретних ствари у јавној својини Општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 23/2021), објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ –РАСХОДОВАНА МОТОРНА ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет отуђења су покретне ствари – расходована моторна отпадна возила која нису у возном стању, у својини Општине Ћуприја и то:

Редни број Марка и модел возила Број шасије Број мотора Година производње
1. ZASTAVA 101 SKALA VX1128A0001108031 128А.064.1606704 2006.
2. ZASTAVA 101 SKALA VX1128A0001108046 128А.064.1606690 2006.
3. ZASTAVA 101 SKALA VX1128A0001082195 128А.064.1532292 1997.

 

Текст огласа и потребне обрасце можете преузети овде

Одлука о отуђењу