ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ БИЉНЕ И СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2022. ГОДИНИ

Обавештавамо регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, на територији општине Ћуприја, да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, на основу недавно објављених правилника, дана 20.12.2021. године расписало два јавна позива за остваривање право на подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне и сточарске производње у 2021. години.

Право на подстицаје из оба јавна позива остварује се ако су инвестиције за које се подноси захтев у потпуности реализоване, у периоду од 1. јануара 2021. године, а најкасније до дана подношења захтева.

Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари је 800.000,00 динара по позиву.

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим јавним позивима подноси се у року од 1. јануара до 28. фебруара 2022. године, закључно.

Информације у вези са расписаним јавним позивима можете да добијете су путем телефона Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, као и путем телефона Групе за привреду и пољопривреду Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски развој општине Ћуприја: 035/8150926.

javni-poziv-primarna-stocarska-2022

Јавни-позив-за-примарну-биљну-2022