Јавни позив за доделу ротационих светала за пољопривредне машине

Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Ћуприја расписао је Јавни позив за доделу ротационих светала за пољопривредне машине.
Право на доделу имају пољопривредници са територије општине Ћуприја који поседују пољопривредну механизацију погодну за уградњу ротационих светала и имају регистровано пољопривредно газдинство на територији општине.

Уз попуњену пријаву коју учесници могу преузети у тексту испод или на писарници, потребно је приложити очитану личну карту подносиоца и потврду о регистрованом, активном пољопривредном газдинству.

Рок за подношење докумнетације је 5. децембар.

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ