ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Ћуприја
Број: 06-20-3/2023-02
Датум: 17.02.2023. године
Ћ у п р и ј а, Ул. 13. октобра 7

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ЗА 2024. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/2006, 65/2008 – др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др.закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив, којим обавештава:

 власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и

 власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство)

да доставе потребну документацију, НАЈКАСНИЈЕ до 31. октобра 2023. године, ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Ћуприја за 2023. годину.

Јавни позив