ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника ( физичких лица) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Ћуприја бр. 401-18/2023-01 од 20.07.2023. године, члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“ („Службени гласник општине Ћуприја“, број 26/23), Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја, број 06-136-5-1/2023-01-1 од 07.09.2023. године и Одлуке Општинског већа општине Ћуприја о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова број 06-148-12/2023-01-1 од 28.09.2023.године објављује се

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор директних корисника ( физичких лица) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

У складу са чланом 18. Правилника расписује се Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја за 2023. годину (у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.
Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Ћуприја.

Одлука о расписивању јавног позива

Јавни позив

Прилог 1

Прилог 2