Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја за 2022. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Ћуприја
Број: 06-15-2/2021-02
28.01.2021. године

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде  пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја  за 2022. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС”, бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020), Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја ( у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:

I. Образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe, да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

II. Високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција, да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

III. Правнa лицa у државној својини, регистрована за послове у области шумарства;

Потребна документација ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја за 2022. годину, доставља се најкасније до 31. октобра 2021. године.

Јавни позив