Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020.години

На основу чланова 15. 17. и 18. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 58/15 и 12/2016), члана 64. Статута општине Ћуприја, („ Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/17) и члана 8. Одлуке о буџету Општине Ћуприја за 2020. годину (,,Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 45/2019), Општинско веће општине Ћуприја расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ

Намена средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се конкурсом суфинансирати

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години се расписује за пројекте:
1) производње медијских садржаја.

Јавни конкурс

Образац 1-Пријава

Образац Буџет пројекта
Решење о додели средстава