Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о одређивању зона и најопрељенијих зона на територији општине Ћуприја

 

Поступајући у складу са чланом 100. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) Одељењe лoкaлнe пoрeскe aдминистрaциje, Општинске управе општине Ћуприја упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

I Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о одређивању зона и најопрељенијих зона на територији општине Ћуприја.
II Јавна расправа ће трајати од 07.11.2019. године до 22.11.2019. године.
III  Одељење локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја  спроводи јавну расправу, разматра упућене предлоге и сугестије и по окончању јавне расправе   доставиће Општинском већу општине Ћуприја нацрт Одлуке о одређивању зона и најопрељенијих зона на територији општине Ћуприја на утврђивање предлога.
IV Предлози, сугестије и коментари достављају се Одељењу локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја путем електронске поште на e-mail адресу: snezana.petric@cuprija.rs или поштом на адресу: Општина Ћуприја, Општинска управа, Одељење лoкaлнe пoрeскe oдминистрaциje: „За јавну расправу о нацрту Одлуке о одређивању зона и најопрељенијих зона на територији општине Ћуприја”.
V Овај Јавни позив објавити на интернет презентацији Општине Ћуприја.

Јавни позив
Нацрт Одлуке
Извештај