Јавни позив за учешће у јавној расправи

Поступајући у складу са чланом 100. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) Одељење за финансије, Општинске управе општине Ћуприја упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

I Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Ћуприја за 2020.годину.
II Јавна расправа ће трајати од 20.04.2020. године
III Одељење за финансије, Општинске управе општине Ћуприја спроводи јавну расправу, разматра упућене предлоге и сугестије и по окончању јавне расправе доставиће Општинском већу општине Ћуприја нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке буџету општине Ћуприја за 2020.годину.
IV Предлози, сугестије и коментари достављају се Одељењу за финансије, Општинске управе општине Ћуприја путем електронске поште на e-mail адресу: finansije@cuprija.rs или поштом на адресу: Општина Ћуприја, Општинска управа, Одељење за финансије: „За јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2020.годину”.
V Овај Јавни позив објавити на интернет презентацији Општине Ћуприја.

Листа циљева и индикатора
Образложење
Нацрт Одлуке