ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Поступајући у складу са чланом 100. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) Одељење локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Упућује се јавни позив грађанима, привредним друштвима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Ћуприја.
Јавна расправа ће трајати до 27.11.2020. године
Одељење локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја спроводи јавну расправу, разматра упућене предлоге и сугестије и по окончању јавне расправе доставиће Општинском већу општине Ћуприја нацрт Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Ћуприја.
Предлози, сугестије и коментари достављају се Одељењу локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја путем електронске поште на e-mail адресу: lpa@cuprija.rs или поштом на адресу: Општина Ћуприја, Општинска управа, Одељење локалне пореске администрације „За јавну расправу о нацрту Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Ћуприја.”, Карађорђева 74, 35230 Ћуприја

Овај Јавни позив објавити на интернет презентацији Општине Ћуприја.

Нацрт Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Ћуприја