Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Ћуприја

Одељење локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја упућује јавни позив грађанима, привредним друштвима, удружењима, стручној и осталој јавности да се упознају са нацртом Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Ћуприја, да дају своје предлоге и сугестије и учествују у јавној расправи.
Јавна расправа ће трајати од 09.11.2021. до 25.11.2021. године.
Предлози, сугестије и коментари достављају се Одељењу локалне пореске администрације Општинске управе општине Ћуприја путем електронске поште на адресу: lpa@cuprija.rs или поштом на адресу: Општина Ћуприја, Општинска управа, Одељење локалне пореске администрације са назнаком „За јавну расправу о нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Ћуприја ”, Карађорђева 74, 35230 Ћуприја
Одељење локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја размотриће упућене предлоге и сугестије и по окончању јавне расправе, доставиће Општинском већу општине Ћуприја нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Ћуприја.

НАЦРТ ОДЛУКЕ