Одржана 10. седница Скупштине oпштине Ћуприја

Седницу општинског парламента отворила је одлука о стављању ван снаге претходно донете одлуке. Наиме, на предлог стручне комисије, одборници су ставили ван снаге одлуку од 20. септембра о програму уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта за ову годину. Разлог је, образложила је комисија у предлогу, техничка грешка у предложеном материјалу.

Захтев ЈКП Равно 2014 да се износ субвенције за завршетак радова на водоснабдевању фабрике СМП и насеља Добричево утврди на 40 милиона динара, добио је подршку скупштинске већине, пошто је субвнеција већ обухваћена ребалансом буџета. Средства ће бити усмерена за израду прикључно-потисног цевовода на индустријској зони Добричево.

Школа за основно музичко образовање „Душан Сковран“ добила је одлуком одборника, и уз пуно разумевање надлежних у Ћуприји, издвојено  одељење у Деспотивцу. Одељење са 5 учионица биће организовано у згради Техничке школе у Деспотовцу, а наставни кадар и инструменте ће обезбедити матична школа. Овим је вишегодишње интересовање родитеља и деце из Деспотовца, да у свом месту имају музичку школу, добило позитиван епилог.

Седницу су закључила решења о именовањима и разрешењима, а претходила је одлука о отуђењу грађевинског земљишта. После спроведеног поступка јавне продаје, парцела на локацији Индустријска зона 1. продата је по цени од  705 динара по метру квадратном, а на њој ће инвеститор изградити производни објекат.