Предложите добитнике признања за Дан општине Ћуприја

ПРИЈАВЕ ЗА 2022.годину су завршене.

Позивају се појединци и институције са територије општине Ћуприја да доставе иницијативе и предлоге о додељивању признања и награда појединцима или институцијама за најзначајнија достигнућа у појединим областима друштвеног живота.

Признања и награде биће додељене на свечаној седници, дана 13.10.2022. године, поводом Дана општине Ћуприја.

Инициjaтивe и прeдлoгe сa oбрaзложењем доставити Савету за кадровска и мандатна питања Скупштине општине Ћуприја, најкасније до петка 30.09.2022. године у 12.00 часова, на следећи начин:

1. Писменим путем, преко Писарнице Општинске управе општине Ћуприја, ул. 13. октобра бр. 7, уз попуњени образац (образац се налази на шалтеру бр. 1 Писарнице);
2. Електронским путем, попуњавањем онлајн форме која се налази испод.