Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја за 2022.годину

Нa oснoву Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2022. годину („Службени гласник општине Ћуприја“, број 46/2021, 2/2022, 5/2022, 9/2022 и 16/2022) и члана 3. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, брoj 26/2014 и 27/2017), Комисија за спровођење поступка расподеле средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја, дана 19.09.2022. године, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА
И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Право на доделу средстава имају цркве и верске заједнице које су регистроване у складу са одредбама Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/2006) и које испуњавају услове предвиђене чланом 2. став 2 Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 26/2014 и 27/2017).

JАВНИ КОНКУРС
Прилог 1.
Прилог 2.