30. седница Општинског већа

Ћуприја ће, у складу са стратегијом развоја општине и националним еколошком програмом, добити постројење за пречишћавање отпадних вода. Први корак у том правцу начињен је на седници Општинског већа одлуком да општина непосредном погодбом прибави непокретности за изградњу постројења. Реч је о шест парцела у потесу „Крајић“ укупне површине 26 720 хиљада метара квадратних које су, Планом за генералну регулацију градског насеља, већ предвиђене за ту намену. У образложењу одлуке наглашено је да се поменуто земљиште прибавља непосредном погодбом, а не експропријацијом јер је процес краћи и јевтинији. У склопу ове одлуке формирана је и комисија за спровођење читавог поступка прибављања непокретности.

Поред овог, централног питања, Општинско веће данас је утврдило и списак катастарских парцела којима је промењена намена. Наиме, део некадашњег пољопривредног земљишта на локацијама Распутница, Змич и насеље Минел, које је претворено у грађевинско,  катастарски није обрађено па је било неопходно да се прецизно дефинишу све парцеле којима је промењена намена.