7. седница Скупштине општине Ћуприја

 

Питања која су добила подршку општинске владе нашла су се на дневном реду 7. заседања градског парламента. Седницу је отворио предлог  измене и допуне одлуке о буџету за ову годину. Предложене измене углавном се односе на позиције капиталних објеката где је, код једних, дошло до промене извора финансирања, а код других време реализације. Објашњавајући одлуку о ребалансу Јовица Антић, председник општине нагласио је да је реч о 122 милиона динара које је републичка влада пренела општини за комунално уређење индустријске зоне Добричево. Одлуком о оглашавању уређени су начини, поступци и врсте комерцијалних оглашавања на јавним површинама на територији општине.

Једна од централних тачака седмог скупштинског заседања односила се на ослобађање закупа за заузимање јавних површина у 2021 години. Основ овакве одлуке, која се првенствено  тиче угоститељских објеката, је тежња локалне самоуправе да се олакша рад пословним субјектима који су због проглашене епидемије имали доста проблема у пословању.

Сет одлука односио се на уређење сеоских гробаља па су одборници усвојили планове детаљне регулације за гробља у Вирину, Исакову, Јовцу, Остриковцу и Влашкој.

На предлог Општинског већа Скупштина општине Ћуприја је као оснивач донела  одлуке о преносу права коришћења за објекте на локацији градског базенаСРЦ „Ада“ и Центру за социјални рад за објекат који ова установа већ користи.

Посебна тачка дневног реда била је посвећена документу који за наредне пет године треба да омогући побољшање материјалног положаја избеглих и расељених лица. Реч је о Локалном акционом плану који ће помоћи да неке породице које годинама живе подстанарски живот брже дођу до крова над главом.

За ЈКП „Равно 2014“ као предузеће од виталног значаја за град на скупштинском заседању било је резервисано  неколико тачака дневног реда. Прво је расписан конкурс за именовање директора пошто је Дејану Ристићу истекао мандат да би он до окончања конкурса био именован за вршиоца дужности директора. Уз ова питања одборници су дали сагласност за задужење КЈП „Равно 2014“ за набавку основних средстава и прихватили кориговани ценовник услуга.

Скупштинску потврду добили су и извештај општинске организације Црвеног крста о програму народне кухиње, годишњи програм превентивних мера заштите од поплава и везано са програмом оперативни план одбране од поплава за 2021 годину.