Прелиминарна листа крајњих корисника на основу јавног позив за доделу бесповратних средстава грађанима за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима број: 452-8

На основу члана 29. Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја“ број 25/2021), а на основу спроведеног Јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима број: 452-8 који је објављен 24.09.2021. године, Комисија за спровођење мере енергетске ефикасности именована Решењем председника Општине Ћуприја број 02-91/2021-01 од 18.08.2021. године, дана 26.10.2021.године утврђује следећу:

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА 

који су поднели пријаве на  Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима

МЕРА – Замена ( набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама на породичним кућама и становима.

Прелиминарну листу можете да нађете овде: UTF-8“ПРЕЛИМИНА