Висока медицинска школа струковних студија

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји основана је 29.јула 1998.године, као Виша медицинска школа.

Августа 2007.године, акредитована је у Високу медицинску школу струковних студија. Исте године, акредитацију је добила за два студијска програма, а у процесу акредитације су још три смера.

У овој установи се тренутно школује 2500 студената на 6800 метара квадратних колико износи површина школе.
Настава се обавља у школи и у наставним базама: у општој болници у Ћуприји, Kлиничко-болничком центру Србије у Београду, у Војно-медицинској академији у Београду, као и у бројним бањским центрима у Србији и у Заводу за јавно здравље у Ћуприји.

Учлањена је у ЕНМ модул (Међународна асоцијација здравствених радника) и учествује у међународној размени студената. Има успостављену сарадњу са Високом школом за медицинске сестре из норвешког града Тродхајма, која се огледа у специјализацији кадрова за рад у геронтолошким центрима.

Контакт