Општа Бoлница Ћуприја

Прва цивилна болница у Поморављу, основана је у Ћуприји, давне 1881.године, а окружна 1906. У то време то је била најмодернија и најсавременија болница.

Данас ћупријска болница у оквиру здравствене делатности пружа превентиве и социјално-медицинске, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге у обиму који одговара потребама и захтевима популације. Такође се обављају образовно-наставни и истраживачки радови.
Уз постојање дијагностичких апарата високе технологије, као што су: скенер, мамограф, гама камера, ултразвучни апарати различитих намена, ЕЕГ, ЕМГ и магнетна резонанца, болница у Ћуприји пружа заиста одличне услуге.
Из области неурохирургије, неурологије, максилофацијалне хирургије, пластичне и реконструктивне, васкуларне и дечје хирургије, гинекологије, алергологије, гастроентерологије, ендокринологије, рентгенологије, лапароскопске хирургије, општа болница у Ћуприји својим становницима обезбеђује високо специјализоване услуге.
Не смемо заборавити ни то да породилиште у ћупријској болници има сертификат УНИЦЕФ-а за програм Бабy фриендлy.

Контакт