Дан општине: Предложите појединце и институције за признања и награде

Организациони одбор за обављање послова у вези са организовањем и обележавањем Дана општине Ћуприја јавно је данас позвао Ћупричане и удружења-институције, чија су седишта на територији општине Ћуприја, да доставе иницијативе и предлоге о додељивању признања и награда појединцима или институцијама за најзначајнија достигнућа у различитим областима друштвеног живота.

Инициjaтивe и прeдлoгe сa oбрaзложењем, како стоји у јавном позиву, треба доставити Савету за кадровска и мандатна питања Скупштине општине Ћуприја преко писарнице Општинске управе општине Ћуприја, ул. 13 октобра бр. 7, нajкaсниje до 30. септембра у 12 часова.

Признања и награде биће додељени на свечаној седници поводом 13. октобра – Дана општине Ћуприја.