Данас је 25. новембар – Међународни дан борбе против насиља над женама

Насиље над женама и девојкама једно је од најраспрострањенијих, најупорнијих и најразорнијих кршења људских права у свету и остаје углавном непријављено због некажњивости, тишине, стигме и срама који се везује за њега.

Манифестује се у физичком, сексуалном и психолошком облику, укључујући: насиље од стране интимних партнера (насиље, психолошко злостављање, силовање у браку); сексуално насиље и узнемиравање (силовање, принудни сексуални чинови, нежељени сексуални чин, сексуално злостављање деце, присилни брак, узнемиравање на улици, сајбер узнемиравање); трговина људима (ропство, сексуално искоришћавање); сакаћење женских гениталија и дечји брак.

Декларација о спречавању насиља над женама, коју је донела Генерална скупштина УН-а 1993. године, дефинише насиље над женама као „било који чин родно заснованог насиља који резултира физичку, сексуалну или психолошку штету или патњу женама, укључујући претње таквим делима, принуду или самовољно лишавање слободе, било да се дешава у јавном или у приватном животу.„

Негативне последице насиља утичу на психолошко, сексуално и репродуктивно здравље жена у свим фазама њиховог живота.
Иако се родно засновано насиље може догодити било коме, било где, неке жене и девојке су посебно рањиве: младе девојке и старије жене, жене које се идентификују као лезбејке, бисексуалне, трансродне или интерсполне особе, мигрантице и избеглице, аутохтоне жене и етничке мањине, или жене и девојке које живе са ХИВ-ом и инвалидитетом, и оне које живе кроз хуманитарне кризе.
Насиље над женама и даље представља препреку постизању једнакости, развоја, мира, као и испуњавању људских права жена и девојака.

Да ли сте знали?

– Само до новембра 2021. у нашој држави у породичном насиљу убијено је 28 жена;
– Свака трећа жена и девојчица доживи физичко или сексуално насиље током живота, најчешће од стране интимног партнера;                                          – У Србији једна од три жене преживљава неки вид тортуре;
– Подаци који се појављују показују пораст броја позива на линије за помоћ жртвама насиља у породици у многим земљама од избијања COVID-19;
– Само 52% жена у браку или у заједници слободно доноси своје одлуке о сексуалним односима, употреби контрацепције и здравственој заштити;
– 71% свих жртава трговине људима широм света су жене и девојке, а 3 од 4 ове жене и девојке су сексуално искоришћене.

Важни телефони:
– Полиција: 192;
– Пријава насиља у породици: 0800 100 600;
– СОС Дечја линија „Број за проблем твој“ бесплатни и поверљиви позиви: 0800-123456 (од 0 до 24 сата);
– Сигурна кућа: 0800 011 011 (радним данима од 10 до 19 сати);
– Аутономни женски центар – СОС телефон за подршку женама жртвама насиља – 0800 100 007 (радним данима од 10 до 20 сати).