Дечји додатак: Доставите потврде о упису у први разред

Из Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој стигло је обавештење у коме се каже да су корисници дечјег додатка у обавези да до 31. октобра 2022. године овом одељењу Општинске управе доставе школске потврде о упису у први разред основне или средње школе.

Доставњаље школских потврда обавезно је и у случају промене школе у односу на предходну школску 2021/22 годину.