Издавање дозвола за кретање лицима која обављају послове из домена социјалне заштите

Грађани који пружају помоћ у кући (услуга социјалне заштите, али и директно уговорена помоћ) и услуге социјалне заштите – персонални асистент, као и родитељи који коначном судском пресудом регулишу виђање детета (преузимање и враћање детета), за дозволе за кретање у време полицијског часа треба да се захтевом обрате локалној самоуправи и доставе потребна документа која потврђују разлог за издавање ове дозволе.

Попуњен захтев се предаје Центру за социјални рад Ћуприја.

ЗАХТЕВ

Путем линка испод можете да прочитате саопштење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у коме се детаљније наводе кораци које је потребно предузети да би се ова дозвола добила и механизми контроле издавања дозвола везаних за социјалну заштиту.

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/izdavanje-dozvola-za-kretanje-tokom-policijskog-casa