Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Општинска управа општине Ћуприја
35 230 Ћуприја, ул. 13.октобар број 7

II Радна места која се попуњавају – утврђена чланом 23. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја:

1. Радно место: „Послови управљања и реализације пројеката“

2. Радно место: „Послови материјално-финансијског књиговодства основних средстава и књиговодства главне књиге трезора“

НАПОМЕНА: Обавештење о спровођењу Јавног конкурса је објављено у дневним новинама „ Политика новине и Магазини доо Београд“ дана 04.08.2020. године.

Конкурс – Обавештење
Конкурс
Изјава