Jавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години

На основу чланова 15. 17. и 18. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 58/15 и 12/2016), члана 64. Статута општине Ћуприја, („ Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/17) и члана 8. Одлуке о буџету Општине Ћуприја за 2020. годину (,,Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 45/2019), Општинско веће општине Ћуприја расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2021. ГОДИНИ

Намена средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се конкурсом суфинансирати

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години се расписује за пројекте:
1) производње медијских садржаја

Општина Ћуприја ће на основу овог јавног позива суфинансирати пројекте производње медијских садржаја ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који се односe на јавно информисање од локалног значаја у складу са Законом о јавном информисању.
Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација не може бити дужа од три године.
Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од годину дана, доставља наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта за сваку календарску годину, до краја те године, органу који му је одобрио средства.
Наративни и финансијски извештај, подноси се на Обрасцу 2. који је прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/17).
Наставак реализације пројекта одобрава се за сваку календарску годину, на основу позитивно оцењеног извештаја и испуњености уговором преузетих обавеза.

Јавни позив

Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1 – буџет пројекта

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса