Jавнa набавкa мале вредности услуга израда пројека партерног уређења стадиона са изградњом западне трибине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-12/2020-04
Дана: 04.08.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга израда пројека партерног уређења стадиона са изградњом западне трибине ЈН бр. 404-5-12/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору