Јавна набавка мале вредности добра – набавка грађевинског материјала ЈН бр. 404-4-8/2019-04

На основу члана 60. став 1. тачка 2). Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка грађевинског материјала ЈН бр. 404-4-8/2019-04.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору