Јавни позив за ангажовање једног лица за обављање послова пружања саветодавних услуга

На основу Уговора о донацији за Саветодавну службу за грађане у општини Ћуприја, број 400-513/2019-01 од 10.07.2019. године Општина Ћуприја оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ
за ангажовање једног лица за обављање послова пружања саветодавних услуга

Опис посла радног места
Обављање свакодневних информативних разговора са заинтересованим грађанима, примање поднесака, захтева, писање тужби и жалби и обрађивање предмета.

Место и време рада
Два дана у току радне недеље у просторијама Општинске управе општине Ћуприја на адреси 13. октобра бр. 7, а три дана у току недеље у месним канцеларијама у селима општине Ћуприја, према унапред утврђеном распореду, у радном времену Општинске управе општине Ћуприја.

Трајање радног ангажовања
Радно ангажовање траје 15 месеци од дана закључивања уговора о раду на одређено време.

Јавни позив
Изјава о прибављању докумената