Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда

На основу Одлуке Општинског већа општине Ћуприја о расписивању Јавног позива 06-155-6/2022-01-1 од 01.09.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени гласник општине Ћуприја“ број: 15/22), (у даљем тексту: Правилник), Општинско веће општине Ћуприја расписује :

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Ћуприја за 2022. годину

I. ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:

1) ЗАМЕНA СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
2) ЗАМЕНA СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ.
3) набавка и инсталација КОТЛОВА НА ПРИРОДНИ ГАС, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
4) набавка и инсталација КОТЛОВА НА БИОМАСУ (ДРВНИ ПЕЛЕТ, БРИКЕТ, СЕЧКА), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
5) набавка и инсталација КОТЛОВА НА ПРИРОДНИ ГАС, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ.
6) набавка и инсталација КОТЛОВА НА БИОМАСУ (ДРВНИ ПЕЛЕТ, БРИКЕТ, СЕЧКА), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ.
7) ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ ИЛИ УГРАДЊА НОВЕ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ, грејних тела-радијатора и пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 3) или 4), овог одељка).

8) ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ ИЛИ УГРАДЊА НОВЕ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ , (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 5) или 6), овог одељка.

9) набавка и уградње ТОПЛОТНИХ ПУМПИ и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
10) набавка и уградње СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Јавни позив
Одлука о расписивању јавног позива
Прилог 1 – пријавни образац за домаћинства
Прилог 2 – листа привредних субјеката

Прилог 3 – изјава Прилог 1А- пријавни образац за стамбене заједнице
Прилог 3 – ИЗЈАВА

Прилог 4 – начин бодовања
Прилог 5 – изјава о члановима домаћинства – ОВЕРАВА СЕ КОД НОТАРА
Прилог 6 – сагласност власника или сувласника – ОВЕРАВА СЕ КОД НОТАРА

Одлука о избору директних корисника