Jавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о употреби имена и амблема општине Ћуприја, Одлуке о изгледу и употреби грба и заставе општине Ћуприја и Дану општине

ГЛАСАЈ КЛИКОМ НА ЛИНК

Општина Ћуприја обавештава јавност да ће се у периоду од 27. јануара до 27. фебруара 2023. године, спроводити јавна расправа о нацрту Одлуке о употреби имена и амблема општине Ћуприја и Одлуке о изгледу и употреби грба и заставе општине Ћуприја (у даљем тексту: Нацрт).

Општина Ћуприја позива грађане, државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта и дају своје примедбе, предлоге и сугестије. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Општини Ћуприја на е-mail адресу: javnerasprave@cuprija.rs

Општина Ћуприја позива грађане, државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе уједно изјасне о дану општине Ћуприја. Према важећем Статуту општине Ћуприја дан општине је 13. октобар. Дан Општине утврђује се статутом, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе а како је неопходно донети одлуку о дану позивамо Вас да се изјасните.

 

ОДЛУКА ГРБ И ЗАСТАВА
Одлука о употреби имена и амблема општине Ћуприја