Мере енергетске санације: Коначна листа крајњих корисника

На основу члана 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22, („Службени гласник општине Ћуприја“ број: 15/22), (Правилник у даљем тексту), Одлуке о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Ћуприја за 2022. годину, број: 06-155-6/2022-01-1 од 01.09.2022. године и Закључка Општинског већа општине Ћуприја, број 06-181-2/2022-01-1 од 23.09.2022. године,  Комисија за реализацију мера енергетске санације општине Ћуприја, образована Решењем број: 06-106-15/2022-01-1 од 16.06.2022.године, на седници број: 06-215/2022-01-1 одржаној дана 28.10.2022. године, утврдила је коначну листу крајњих корисника.

Листу можете да нађете овде: konacna lista krajnih korisnika