Конкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), члана 75. и члана 78. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19), у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2020. год. донетог на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 08.05.2020. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 19/20), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.320-40-2501/2020-09 од 22.04.2020. год. на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда, начелник Општинске управе општине Ћуприја, расписује

КОНКУРС
за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2020. годину.

Конкурс и захтев можете преузети у наставку текста.

Конкурс

Захтев