Културни делатници и спортски радници разматрали стратегије развоја

Чланови радних група за израду Плана развоја културе у општини Ћуприја за период 2021-2028. и Програма развоја спорта 2021-2024. одржали су данас одвојене састанке са представницима Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља. Главна тема оба састанка била је анализа постојећих стратегија и препознавање позитивних и негативних фактора који утичу на културу и спорт, како би се отворила могућност да се на ове сфере друштвеног живота благовремено утиче.

Што се тиче културе, богато културно наслеђе и велики број значајних културних манифестација, као и постојање једне јединствене и репрезентативне институције попут Школе за музичке таленте, препознати су као предности Ћуприје, док су, као негативне факторе, ћупријски културни посленици препознали недовољну видљивост културно-историјских споменика, недостатак младог стручног кадра, али и лоше стање објеката у којима би се одвијао културни живот, пре свега у сеоским срединама.

Када је у питању спорт, побољшање инфраструктуре подвучено је као део у коме су постигнути – и још се чине – велики помаци, док су овдашњи спортски радници истакли како је омасовљење спорта, пре свега, нешто на чему треба да се ради у наредном периоду.