Нинослав Ерић

Председник Скупштине општине Ћуприја

Рођен 18.02.1976.године у Ћуприји. Завршио Гимназију у Ћуприји. Дипломирао на Економском факултету у Нишу. Магистарске студије завршио 2012.године на Економском факултету у Нишу, Универзитет у Нишу.
Радио као регионални менаџер у микрофинансијској организацији “Агроинвест фонд“.
Ожењен је и отац двоје деце.
Функцију председника општине Ћуприја обављао је од 2013.године до 2020.године.
На конститутивној седници Народне Скупштине Републике Србије, одржаној дана 03.08.2020.године, потврђен му је мандат народног посланика Народне Скупштине Републике Србије.

На конститутивној седници Скупштине општине Ћуприја, одржаној 17.08.2020.године, изабран је за председника Скупштине општине Ћуприја.