Мере енергетске санације: Продужен рок за пријаву до 30. септембра

На иницијативу Министарства рударства и енергетике, Комисија за реализацију мера енергетске санације је предложила, а Општинско веће данас подржало предлог и донело закључак којим је до 30. септембра продужен рок за пријављивање на јавни позив за суфинасирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда.

Јавни позив за уградњу термоизолације, термотехничке инсталације и уградњу соларних колектора расписан је 1. септембра, а ваља подсетити да је учешће локалне самоуправе по индивидуалном пројекту 140.000 динара.