Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету опшине Ћуприја за 2019. годину – Ребаланс 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНКО ВЕЋЕ
БРОЈ:06-190/2019-01
ДАТУМ:17.10.2019. године
Ћуприја

Поступајући у складу са чланом 100. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) и предлога Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја председник Општинског већа упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

I Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја за 2019. годину.

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету опшине Ћуприја за 2019. годину – Ребаланс 4
Oбразложење
Позив