Oбавештење за кориснике родитељског додатка који су ово право остваривали од 1. јула 2018

На основу чл. 22 Закона о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник” РС”, број 113/17 и 50/18) и чл. 25 став 2 и чл. 19 став 1  Правилника о ближим условима  и начину остваривања права на финансијсу подршку породици са децом (“Службени гласник РС” број 58/18) и чл.14 и 21 и 22 Закона о заштити права пацијената (Сл.Гл.РС 45/13 И 25/19 -др.закон), надлежном здравственом раднику забрањено је да саопштава другим лицима информације о вакцинацији.

Зато обавештавамо кориснице родитељског додатка, које су ово право остваривале од 01.јула 2018.године, да су у обавези да доставе потврде о вакцинацији за сву своју живорођену децу најкасније до 30-тог новембра и предају исте на шалтеру број 3 Услужног центра општине Ћуприја, јер ће у супротном исплата бити обустављена.

 

Група за друштвене делатности

Oпштинa Ћупријa