Oглас o спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

На основу чл. 16 и 16а Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене и другим површинама („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 3/15, 9/15, 3/17 и 8/17), у складу са Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.11/17), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, дана 26.05.2022. године, р а с п и с у ј е

О Г Л А С
O СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја, намењеним за:

• Продају пољопривредних производа (бостан) – ЛОКАЦИЈА бр. 1-8
• Постављање забавних садржаја за децу – ЛОКАЦИЈА бр. 9
• Продају кокица, крофница, шећерне вуне и торнада за чипс – ЛОКАЦИЈА бр. 10

OГЛАС

ОБРАЗАЦ БР.1-физичка лица
ОБРАЗАЦ БР.2-правна лица