Oдлукa о објављивању коначног броја бирача у општини Ћуприја

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11 и 12/20 и 68/20), Изборна комисија општине Ћуприја, на седници одржаној дана 20. 06. 2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА

Коначан број бирача у општини Ћуприја за избор одборника Скупштине општине Ћуприја расписаних за 21. јун 2020. године је 29.222 бирача.

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 013 – 1- 103/2020-02 од 20. 06. 2020. године

СЕКРЕТАР ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА
Драгица Пејчић-Ранђеловић, дипл. правник

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Ана Милановић, дипл. правник