Обавештење о раду Интерресорне комисије за време ванредног стања

У складу са инструкцијама Министарства просвете, науке и технолоског развоја, даљи рад између чланова Комисије као и са подносиоцима захтева одвијаће се путем онлајн комуникације.

Родитељи ће упућивати захтеве Интересорној комисији на мејл координатора Комисије Маји Бесевић: maja.besevic@cuprija.rs, контакт телефон 064/3187228

Образац захтева