Обавештење у вези са остваривањем права на субвенцију за набавку новог путничког возила за такси превоз

Захтев за субвенцију за набавку новог путничког возила за такси превоз у складу за Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисање набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза (Службени гласник број 94/19) се подноси искључиво препорученом пошиљком на адресу Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре.

Више информација о субвенцијама, можете преузети кликом ОВДЕ на сајту Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре