Од данас подношење захтева за доделу бесповратних новчаних средстава за ученике јавних основних школа на територији општине Ћуприја

Одлука Скупштине општине Ћуприја о додели бесповратних новчаних средстава за ученике јавних основних школа на територији општине Ћуприја данас је ступила на снагу.

Да би остварили ово право, родитељи, односно законски заступници дужни су да, уз пријаву/захтев (образац 1), приложе следећу документацију:

  1. копију очитане чиповане личне карте родитеља, тј. законског заступника, односно фотокопију личне карте родитеља, тј. законског заступника уколико није чипована;
  2. копију картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника;
  3. потврду основне школе (образац 2) да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2023/24. години похађа редовну наставу;
  4. изјаву о обради података о личности (образац 3).

Рок за предају захтева је 30. септембар 2023. године.

Неопходне формуларе (осим обрасца 2 – потврда основне школе) можете да преузмете на званичној интернет страници Општине Ћуприја, категорија „обавештења“: https://cuprija.rs/sr/zahtev-za-dodelu-bespovratnih-novcan/