Одлука о измени Одлуке о прописивању образаца за спровођење локалних избора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 013-1-41/2020-02
Датум: 13.05.2020.године

OБАВЕШТЕЊЕ

Изборна комисија општине Ћуприја на седници одржаној дана 13.05.2020. године донела је Одлуку о измени Одлуке о прописивању образаца за спровођење локалних избора којом су измењени обрасци за спровођење локалних избора за одборнике у Скупштини општине Ћуприја.
Сходно наведеном, обавештавају се политичке странке, коалиције странака, друге политичке организације и групе грађана које желе да поднесу кандидатуру за изборе за одборнике Скупштине општине Ћуприја заказане зa 21.06.2020. године, да могу преузимати потребне обрасце за спровођење избора од изборне комисије у просторијама СО Ћуприја, почев од 04.03.2020.године у времену 13,оо до 15,оо часова, а осталим данима у времену од 10,оо до 15,оо часова.
Потребна документација – обрасци, могу се преузети код секретара ИК, или на сајту Општине Ћуприја, www.cuprija.rs
Рок за подношење изборних листа са пратећом документацијом је 05.06.2020. године до 24,оо часa.
Рокови су непрекорачиви.

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Ана Милановић, дипл.правник

Обавештење изборне комисије

Одлука о измени Одлуке о прописивању образаца

Образац 1
Образац 7
Образац 9
Образац 10
Образац 11
Образац 12
Образац 13
Образац 14
Образац 15
Образац 16
Образац 17
Образац 18
Образац 23
образац 24