ОДРЖАНА 22. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

План и програм рада Центра за социјални рад „Ћуприја“, са финасијским планом за 2021. годину, добио је данас сагласност Општинског већа општине Ћуприја. Тако ће за реализацију дела активности ове установе социјалне заштите из буџета општине у текућој години да буде издвојено 12.500.000 динара.

Већници су, на 22. седници Општинског већа, донели одлуку и о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години. Јавни позив за достављање пројеката отворен је до 19.02.2021. године, а додатне информације могу да се добију радним данима од 11 до 14 часова на телефон 035/815 09 05, како и стоји између осталог у предметном јавном позиву.

Чланови већа данас су донели и закључке којима се Скупштини општине Ћуприја предлаже да да сагласност на планове и програме предузећа „Пор, Вернер и Вебер“ д.о.о, огранак Ћуприја, којима ће конкретније да буду дефинисани послови на одржавању јавне хигијене и изношењу смећа у општини Ћуприја у 2021. години. Ипак, како одборници у скупштини још увек нису ни расправљали о новом ценовнику услуга „Пор,Вернер и Вебера“, то је сасвим извесно да већнике релативно скоро очекује разматрање допуна планова и програма овог комуналног предузећа за текућу годину.

Такође, већници су на данашњој седници донели закључке којима се Скупштини општине Ћуприја сугерише да усвоји планове по којима ће ове године своје активности да обављају обе инспекције – и локална пореска, али и такозвана „комунална“ инспекција.

Финансијски планови две месне заједнице – МЗ Сење и МЗ Паљане-Иванковац – решењем су добили сагласност од већника, а треба поменути да су на дневном реду 22. седнице Општинског већа биле и измене десет решења у вези са одобравањем програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта. Како је могло да се чује на самој седници, ове измене условљене су пре свега техничким грешкама које су се поткрале спортским организацијама и представљају промене само између позиција у оквиру већ одобрених пројеката.